POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Website-ul officetofreedom.com sau Office to Freedom este deținut de WIN ENTERPRISE SRL cu sediul social în loc. Iași, str. Piața Voievozilor nr 13, societate denumită în continuare Office to Freedom.

Office to Freedom prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 Al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare “RGPD”), precum și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezenta notă de informare.

Data ultimei modificări: 13.02.2024

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic prezenta Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Notă de Informare”) fără a vă solicita acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală a modificărilor aduse.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Notei de Informare, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul prezentei Note de Informare ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

Vom trata Datele Dumneavoastră într-o manieră compatibilă cu Nota de Informare în baza cărora au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. să le tratăm diferit.

Office to Freedom vă prelucrează datele cu caracter personal în calitatea sa de Operator de date cu caracter personal.

Pentru orice întrebări în legătură cu datele dumneavoastră și modalitățile de prelucrare a acestora, ne puteți contacta la Office to Freedom la: [email protected]

Ce sunt datele cu caracter personal?
Potrivit RGPD, datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar RGPD nu impune statelor să realizeze o astfel de listă, pentru simplul motiv că o informație poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal.

Principiile urmate de Office to Freedom pentru protecția utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Datele cu caracter personal se colectează numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/ sau prelucrate ulterior.
Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.
Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în condiții de securitate, asigurându-se astfel un nivel de protecție împotriva accesului ilegal sau neautorizat, precum și în fața pierderii, distrugerii, deteriorării acestora.
Datele cu caracter personal prelucrate de către Office to Freedom în calitate de Operator de Date includ, dar nu se limitează la, următoarele categorii: date de identificare, date de contact, date financiare, date de tranzacționare, date tehnice, date de profil, date de utilizare, și date de marketing & comunicare.

Office to Freedom nu colectează și nu prelucrează date sensibile, așa cum sunt acestea definite în RGPD în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Dumneavoastră alegeți dacă doriți să beneficiați de serviciile noastre, astfel că de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Office to Freedom. Totuși, în măsura în care ați optat să accesați și să utilizați platforma administrată de societatea noastră sau beneficiați în alt context de serviciile noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu Office to Freedom, deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea serviciilor, iar în lipsa deținerii de către Office to Freedom a acestor date nu vom putea oferi unele / toate serviciile noastre.

Astfel că, în anumite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați, este posibil ca:

Office to Freedom să fie în imposibilitatea de a încheia raportul juridic/contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră;
Office to Freedom să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora obligațiile asumate față de dvs.

 

De unde provin Datele Dumneavoastră?

 

Colectăm datele de la dumneavoastră, atunci când:

Vizitați Site-ul, vă creați un cont pe Site, depuneți o comandă pe Site, vă abonați la newsletter, comunicați cu noi prin funcția chat room, ne trimiteți un mesaj privat prin intermediul rețelelor sociale, ne trimiteți un e-mail, lăsați un comentariu pe rețelele sociale ale Office to Freedom, ne etichetați în postări / poze pe rețelele sociale, distribuiți conținutul nostru, sau orice altă interacțiune pe care o aveți cu Site-ul.
Colectăm informații despre dispozitive utilizând următoarele tehnologii:

Cookies sunt fișiere de date care sunt plasate pe dispozitivul sau computerul dumneavoastră și includ adesea un identificator unic anonim. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și despre cum să dezactivați modulele cookie, vizitați Politica de Cookies.
Fișiere jurnal urmăresc acțiunile care au loc pe Site, și să colecteze date, inclusiv adresa IP, tipul de browser, furnizorul de servicii Internet, pagini de trimitere / ieșire, și date / marcaje de timp.
Semnalizatoare web, etichete și pixeli sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați pe Site.
Vom putea să primim date personale care vă privesc din diferite surse terte (sau surse publice), cum ar fi:

Date tehnice de la furnizorii de analitice, rețele de advertising, furnizorii de informații privind căutările, furnizori de informații privind interacțiunea ta cu Site-ul.
Date de contact, Date financiare și Date de tranzacționare de la furnizori de servicii tehnice și de plată.
Date de identificare și Date de contact din surse publice (precum Registrul Comerțului, ANAF, Ministerul de Finanțe, Portalul Instanțelor de judecată).

 

Ce tipuri de prelucrări de date efectuează Office to Freedom?

Office to Freedom prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopurile în care Office to Freedom prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

Înregistrarea dumneavoastră ca utilizator al Site-ului;
Incheierea și executarea contractului de vânzare sau prestări servicii pe care dumneavoastră îl încheiați cu Office to Freedom;
Accesul la materiale disponibile pe Site;
Gestionarea relației pe care o avem cu dumneavoastră;
Solicitările sau cererile efectuate de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului;
Interacțiunea cu dumneavoastră pe chat-room-ul disponibil pe Site;
Folosirea datelor de analiză pentru a îmbunătăți Platforma, produsele, serviciile, departamentul clienți și experiența;
Sugestii și recomandări despre produsele și serviciile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;
Livra continut relevant și reclame personalizate și pentru a măsura și înțelege eficiența reclamelor pe care vi le oferim;
Îmbunătățirea serviciilor pe care Office to Freedom le oferă clienților;
Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate;
Respectarea unor cerințe legale, cum ar fi cele de natură gestionară economico-financiară-administrativă;
Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
Nu vă folosim datele pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă optați în mod explicit pentru o astfel de comunicare. Chiar și în astfel de cazuri, vă asigurăm că aveți o opțiune ușor de folosit pentru a vă dezabona (retrageți consimțământul) în orice moment, fie în comunicarea însăși, fie contactând-ne la următoarea adresă de email: [email protected]

Temeiurile juridice pe care se bazează Office to Freedom în prelucrarea Datelor Dumneavoastră

Prelucrarea datelor se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:

Prelucrarea este necesară pentru încheierea raportului juridic / contractului cu dumneavoastră ori pentru executarea acestuia;
Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Office to Freedom (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Office to Freedom, cum ar fi:
Administrarea activității noastre;
Gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră;
Gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți, clienții și/sau partenerii noștri;
Prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră pentru ipotezele în care RGPD impune obținerea consimțământului sau acesta nu se întemeiază pe o altă condiție de legalitate.


Cât timp păstrăm Datele Dumneavoastra?

 

Păstrăm Datele Dumneavoastra prelucrate de Office to Freedom doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), astfel:

Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii);
Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru prelucrările Datelor Dumneavoastra necesare în executarea acestuia;
Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Office to Freedom ar avea un interes legitim să păstreze anumite dintre Datele Dumneavoastra în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți.
Pe durata gestionării relației cu potențialii clienți /clienții (de exemplu pe durata existenței unui cont activ pe Site, în cazul clienților care au creat cont), pentru prelucrările în scopul transmiterii de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile noastre, precum și cele ale partenerilor noștri, comunicări comerciale, respectiv până la exercitarea dreptului de opoziție (opt-out) de către dumneavoastră în acest sens;
Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările Datele Dumneavoastra întemeiate exclusiv pe consimțământ;
În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de maxim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Office to Freedom și dumneavoastră.


Link-uri de la terțe părți

Aceasta Notă de Informare nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Totodată, nu suntem responsabili pentru niciun fel de link al partenerilor noștri comerciali sau al celor care plasează publicitate în cadrul articolelor noastre, inclusiv cele de pe profilele rețelelor sociale. Când dați click pe acele linkuri, terțe părți pot colecta sau partaja datele care vă privesc. Nu controlăm site-urile acestor terțe părți și nici nu suntem responsabili pentru politicile lor de prelucrare, confidențialitate și securitate. Când părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate/Nota de informare, precum și condițiile de utilizare ale acestora pentru a înțelege cum procesează informațiile dvs. personale.


Dezvăluirea Datelor Dumneavoastră către terți

 

Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți în următoarele situații:

Furnizorilor de servicii precum companii de IT sau telecomunicații, agenții media, agenții de publicitate, servicii de contabilitate și resurse umane, furnizori de soluții integrate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dumneavoastră să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.
Partenerilor de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.
Transferul afacerii în cazul în care vindem afacerea sau o parte a afacerii, ceea ce va include transferul datelor dumneavoastră.
Altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.
De asemenea, vom putea furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Office to Freedom este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos. Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected].

 

Dreptul de acces:

 

Aveți dreptul să obțineți confirmarea că prelucrăm sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la acele date și informații detaliate despre prelucrare.

 

Dreptul la rectificarea datelor:

 

Aveți dreptul să obțineți rectificarea datelor inexacte care vă privesc și completarea celor incomplete.

 

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"):

 

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți ștergerea datelor personale care vă privesc.

Dreptul la restricționarea prelucrării:

 

În anumite condiții, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor personale.

 

Dreptul la portabilitatea datelor:

 

Aveți dreptul să primiți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și să le transmiteți altui operator.

 

Dreptul la opoziție:

 

Aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor personale. Acest drept include opoziția la prelucrarea datelor pentru scopuri de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Dreptul de a retrage consimțământul:

 

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:

 

Dacă considerați că prelucrarea datelor personale încalcă RGPD, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al UE în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

Pentru mai multe informații sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa menționată mai sus.